MAXIM “praat” nu ook met ViewPoint

MAXIM kan pas haar werk doen als ze gevoed wordt met informatie uit het primaire systeem van de woningcorporatie. Hiervoor is een datakoppeling tussen beide systemen noodzakelijk. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan zo’n koppeling tussen ViewPoint van Itris en MAXIM. Recent is de koppeling tussen Maxim en ViewPoint in gebruik genomen.

Maxim is hierdoor continu en volledig automatisch op de hoogte van de openstaande saldi binnen ViewPoint. Hier komt geen mensenhand meer aan te pas. Ook alle betalingen worden door ViewPoint aan Maxim doorgegeven. Handig, want dan weet Maxim exact wanneer de betalingen en storneringen plaatsvonden. En dat zorgt er dan weer voor dat Maxim exacter en vollediger kan rapporteren. Doordat nu ook onderscheid gemaakt kan worden tussen betalingen, storneringen en correcties, kan Maxim hier ook in het traject op inspelen. Zo kan zij bijvoorbeeld bij een stornering een specifieke email verzenden, terwij zij bij een correctieboeking geen actie onderneemt.

Maar er is meer …

Maxim krijgt nu bovendien de beschikking over heel veel extra informatie over de huurders. Hoe meer informatie Maxim heeft, hoe beter zij in het traject kan handelen. Zo kan zij bijvoorbeeld de tekst in een e-mail afhankelijk maken van de leeftijd en jongere huurders tutoyeren, terwijl ze oudere huurders keurig met u blijft aanspreken. Maar ook kan zij bijvoorbeeld tijdens het automatische traject rekening houden met andere persoonlijke gegevens van de huurder. Raakt de huurder bijvoorbeeld werkloos? Dan is er wellicht extra aandacht vereist. Of blijkt een huurder bijvoorbeeld doof te zijn? Dan gaat Maxim natuurlijk geen automatische telefoontjes plegen.

Wil je een betalingsregeling of een betalingsbelofte liever vastleggen in ViewPoint? Geen probleem. De datakoppeling geeft ook deze gegevens aan Maxim door, zodat Maxim deze op kan volgen en je een seintje geeft zodra de huurder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.

Tenslotte ..

De koppeling met ViewPoint is veel uitgebreider dan de gemiddelde koppeling tussen een primair systeem en een debiteurenbeheer systeem. Meestal wordt hiervoor namelijk een openstaande posten lijst aan de debiteurenbeheer software doorgegeven. Maxim en ViewPoint gaan een flinke stap verder. ViewPoint geeft namelijk alle facturen aan Maxim door. Alleen dan kan Maxim immers goed het betaalgedrag van individuele huurders beoordelen. Bovendien is Maxim nu in staat om te rapporteren over alle huurders in alle wijken.

Gebruikt jouw woningcorporatie ook ViewPoint? Wij komen graag eens bij jullie langs om je (helemaal vrijblijvend natuurlijk) nader kennis te laten maken met Maxim. Graag tot binnenkort!