Op 28 maart wordt voor de 2e keer het Huurincasso Congres georganiseerd door Next Level Academy onder de noemer “Samenwerking in de keten”.

Tijdens dit congres zal naast het gebruikelijke netwerken kennis gedeeld worden op het gebied van vroegsignalering, preventie en huurincasso. Het belooft weer een goed bezocht congres te worden met een keur aan sprekers.

MAXIM zal ook op het congres aanwezig zijn. Samen met woningcorporatie Nijestee zal zij een presentatie verzorgen over de eerste ervaringen van Nijestee met het gebruik van MAXIM.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het huurincasso congres.