Inzicht door uitvoerige rapportage

Na enige verdieping in de woningcorporatie branche, bleek al snel dat het aan geautomatiseerde rapportages ontbreekt.

De oorzaak is eenvoudig. De primaire systemen zijn in onvoldoende mate geschikt om op een professionele wijze de huurachterstanden te beheren. Diverse partijen trachten dit euvel op te lossen door rapportages te bouwen in eigen ontwikkelde systemen. Veelal zijn de uitkomsten dan af te lezen in de bekende spreadsheets van Excel.

Andere partijen kiezen voor een generieke debiteurenbeheer oplossing, die als een soort ad-on tegen het primaire systeem aan wordt geplakt. Deze generieke oplossingen blinken meestal niet uit in het invullen van de behoefte aan rapportages binnen de branche. Partijen die ver zijn in de ontwikkeling van rapportages zie je dagelijks data exporteren als een soort van fotomoment. Maandelijks wordt er dan veel tijd besteed aan het kneden van dergelijke foto’s tot een filmpje, zodat er ook een trend zichtbaar wordt. Ook hier is het gebruik van Excel het meest populair.

Snapshots geven onvoldoende inzicht. Met trend rapportages wordt veel meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van uw KPI’s.

Reden voor ons om hierin heel ver te gaan en een professionaliseringsslag aan te brengen voor onze gebruikers.

Maxim bevat rapportages die de branche nog niet eerder kende en creert hiermee inzicht dat nooit eerder voorhanden was. Hoeveel slecht betalende huurders heeft u? In welke wijken zitten deze? Door wie worden zij behandeld? En hoe zit het de matig betalende huurders? En hoe was dat vorige maand en de maand ervoor? Weet u hoeveel ontruimingen er de afgelopen maanden zijn aangezegd? En hoeveel er voorkomen zijn? En wat de reden van de ontruiming was?

Maxim laat naast snapshots allerlei trends zien. U wilt tenslotte bijvoorbeeld weten hoe de betalingsachterstand zich ontwikkeld. Alleen een snapshot van de betalingsachterstand op dit moment geeft immers onvoldoende inzicht.

Door haar rappportages verschaft Maxim inzicht in de effectiviteit van uw huurincasso proces. Dit inzicht kan aanleiding geven tot (kleine of grotere) aanpassingen in uw interne processen, waarna Maxim de effectiviteit van deze aanpassingen weer voor u monitort.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie.