Ik ben slim, al zeg ik het zelf.

Doordat ik het repeterende werk voor je doe, komt er meer tijd vrij voor persoonlijk contact met de huurder die de aandacht van jou nodig heeft. Voor huisbezoek bijvoorbeeld en echt menselijk en inhoudelijk contact, daar draait het tenslotte om.

Mijn intelligente workflows nemen je echt veel werk uit handen. Zo verstuur ik de herinneringen, aanmaningen en andere e-mails en/of brieven voor je. Ik stuur sms’jes als dat nodig is en indien mogelijk bel ik met huurders. Verder bewaak ik betalingsregelingen en betaaltoezeggingen. Als deze niet of niet juist worden nagekomen, zal ik je waarschuwen. Zonder dat je er erg in hebt en zonder dat je er iets van ziet doe ik 85% van het werk voor je. Dat is even wennen …, maar wel zo prettig. Zo houd je zelf tijd over voor echt persoonlijk contact met de huurders die dat nodig hebben. Waar het voor mij te moeilijk wordt, plan ik het in jouw agenda. Hierdoor heb jij 100% van je tijd beschikbaar voor de huurders die echt jouw aandacht nodig hebben.

Ik neem 85% van het routinewerk uit handen, zodat jij veel meer tijd hebt voor persoonlijk contact met de huurder.

Mijn intelligentie zit in mijn workflows. Hierin hou ik rekening met 13 verschillende categorieën huurders. Huurders worden hierdoor niet op een voorspelbare manier benaderd door mij, maar op een manier die bij de situatie, waarin de huurder verkeerd, past. Ik noemt dit: “Repeterende handelingen automatiseren en het contact met de huurder humaniseren”.

Kies je voor mij, dan kies je voor persoonlijk contact tussen jou en je huurders.