Overzicht houden is cruciaal

Omdat de medewerker/-ster Persoonlijke Benadering nu eenmaal ander werk heeft dan de debiteurenbeheerder is er bijzondere functionaliteit toegevoegd aan MAXIM om ook deze functionaris bij het werk te kunnen ondersteunen. Zo beschikt Maxim bijvoorbeeld over rapportages die overzicht creëren bij de af te leggen bezoeken en aangezegde ontruimingen.

Maar ook een speciaal overzicht met alle onder deze functionaris vallende huurders. Met één klik kan er vanuit dit overzicht op de details ingezoomd worden. Dit helpt bij het overzichtelijk houden van de werkzaamheden en geeft mentale rust.

Wanneer je vaak persoonlijk contact met de huurders hebt, moet de software je daar optimaal bij ondersteunen.

Verder is er functionaliteit ontwikkeld om in detail bij te kunnen houden welke huurder uit welk soort pand en om welke reden is uitgezet. Daarnaast wordt vastgelegd hoe het proces is verlopen.

Hierdoor is MAXIM in staat om ook hierover nuttige informatie te verstrekken in de vorm van rapportages.

Deze kennis draagt extra bij in het verkrijgen van inzichten in deze specifieke materie. Inzichten waarmee weer koers kan worden gezet naar een effectiever beleid om uitzettingen te voorkomen.