In Trouw van vandaag staat een mooi pleidooi voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Wanneer de politiek hiertoe zou besluiten, kunnen de huren met gemiddeld 10% omlaag. Dit zou volgens de Volkskrant veel betalingsproblemen voorkomen. Het aantal huurders dat de maandelijkse huur niet meer kan opbrengen, is de laatste jaren sterk gestegen. Teruglopende inkomsten, maar zeker ook de gestegen huren zijn hier de oorzaak van.

Vroegsignalering is cruciaal om  escalatie te voorkomen

Het artikel maakt echter ook duidelijk hoe belangrijk het is om op tijd met deze huurders in contact te treden om escalatie te voorkomen. Specifiek voor de woningcorporatie branche ontwikkelde huurincasso software kan hier enorm bij helpen. MAXIM neemt het routinewerk uit handen, waardoor huurincasso specialisten meer tijd hebben om intensief in contact te treden met huurders die betalingsproblemen hebben. Deze contacten met huurders, maar ook met sociale partners kunnen in Maxim uiteraard worden vastgelegd en opgevolgd.

Voor het volledige artikel in Trouw, klik u hier.