Het voorkomen van een sociaal bloedspoor

Ik doe daar uiteraard mijn uiterste best voor door:

  • meteen te reageren als er een betalingsachterstand ontstaat;
  • ervoor te zorgen dat je eerder en vaker persoonlijk contact met je huurder hebt;
  • het contact met sociale partners voor je te agenderen en bij te houden;
  • vroegsignalering;
  • etc.

Soms is het echter niet anders en zal er helaas een ontruiming moeten worden aangezegd.

Ik help je dan met mijn functionaliteit die er voor zorgdraagt dat alles overzichtelijk vastgelegd, bijgehouden en geagendeerd wordt. Iedere gebruiker kan meteen zien wat er aan de hand is en over de afloop van de aanzeggingen maak ik een rapportage voor je. Weet jij al hoeveel aanzeggingen er gedaan zijn en hoeveel er hiervan uiteindelijk zijn voorkomen? Om welke redenen de aanzeggingen zijn gedaan? Welke deurwaarder de meeste aanzeggingen weet te voorkomen en hierin dus het meest effectief blijkt te zijn?

Ik bewaak voor je, leg vast en rapporteer. Zo krijg je een extra kompas om de juiste koers te bepalen.